Kvkk Danışmanlık Ankara

Günümüzde bilgi ve veriler, şirketlerin ve kurumların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Şirketlerin iş sürekliliği ve bilgi yönetimi sağlaması için en önemli konu, bu verileri sürekli koruma ve depolama yeteneğidir. Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiler hakkında çeşitli bilgiler içerir. Kurumlar veya şirketler kişisel verileri derhal işleyeceklerdir. Bu veriler farklı işlemlerde işlenir ve bu işlemler her zaman farklıdır.

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kanun, kişisel verileri resmi olarak korur. Kişisel Verileri Koruma Kanununun amacı, kişisel verileri, özellikle kişisel yaşamın gizliliğini işlerken bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin gerçek işlenmesini ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülük ve prosedür ve ilkeleri düzenlemektir.

Kişisel Verilerin Korunması Yasal Tavsiye

Yasal tavsiye

Süreç danışmanlığı

Teknik danışmanlık

KVKK Hukuk Müşaviri

Yasal tavsiye, kurumun tüm süreçlerini yasal analize tabi tutmanın bir parçasıdır. Aslında, çeşitli departmanlar tarafından günlük olarak işlenen kişisel verilerin, hukukçular tarafından yürütülen yasal analizlerle tanımlandığı söylenebilir. Hukuk danışmanı ve veri denetleyicisi birlikte gerekli stratejiyi oluşturur.

İdari Önlemler

Kişisel veri listesi hazırlama

Şirket politikası

sözleşme

Gizlilik Taahhüdü

İç görüş ve / veya rastgele denetim

Risk analizi

İş sözleşmesi, disiplin cezası

Kurumsal iletişim

Eğitim ve farkındalık faaliyetleri

Veri Sorumlusu Kayıt Bilgi Sistemini (VERBIS) bilgilendirin

Veri Denetleyicisi

Veri denetleyicisi, kişisel verilerin amacını ve nasıl işleneceğini belirleyen veri kayıt sisteminin oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişidir. Sorumlu kişi şirketin üst yönetiminden seçilmelidir. Bu kişi kolluk kuvvetlerinin koordine edilmesinden ve gerekli bilgilerin doğru bir şekilde tutulmasından sorumludur.

Bu işlem sırasında bir veri işleme listesi de oluşturulacaktır. Bu aşamada, kayıt gerektiren sistemi ve yasal değişiklik gerektiren tüm işlemleri hazırlayın. Bu çalışmalarla birlikte bir veri işleme kontrol listesi (uyum için temel koşullardan biri) hazırlanmıştır.

KVKK Süreç Danışmanlığı

Bu, yasal profesyonellerin geliştirdiği politikalara dayalı iç süreçleri tasarlama ve organize etme aşamasıdır. Bu aşamada, teknik olarak gerekli tüm süreçler belirlenir. Veri listesi raporu ayrıntılı olarak oluşturulmalı ve veriler sınıflandırma için oluşturulan rapora göre hazırlanmalıdır.

Kurumlar veya kuruluşlar, kişisel verilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili olarak kuruluşun sahip olduğu politikaları, yasal sözleşmeleri, formları, vb. Yayınlamalıdır. Belgeleri inceleme ve KVKK ile uyumlu hale getirme, açık onay metinleri ve aydınlatılmış metinler oluşturma gibi işlemler de tamamlanmıştır. Son olarak, tıpkı ISO27001’de olduğu gibi, gerekli tüm belgeler sağlanacak ve teknik olarak aşılacaktır.

KVKK Teknik Danışmanlık

Bu, hukuk ve süreç danışmanlığı aşamasında oluşturulan tüm ilke ve politikaların ilgili otomasyon ve kullanıcı hatalarından bağımsız olduğu bir aşamadır. Bu aşamanın en büyük özelliği, tam teknik bilgi gerektirmesi ve tamamlayıcı bir rol oynamasıdır. Çünkü oluşturulan ilke ve politikalar yok sayılmaya ve insan kontrolü altında sızıntıya neden olmaya mahkumdur. Bunun nedeni, bir şirketteki en dinamik yapının veri olmasıdır.

Maksimum düzeyde hareket eden verilerin algılanması ve penetrasyonun önlenmesi, bu aşamada nasıl doğru uygulanacağına bağlıdır. Aşağıdaki yasal hükümlerden teknik istişarenin kaçınılmaz hale geldiğini biliyoruz.